Bibi

Bibi at sea
Bibi alongside at Manzanillo. Copyright © Mike Bellamy.
 
Bibi at sea without deck cargo
Bibi at Manzanillo. Copyright © Mike Bellamy.
 
Bibi Taken August 1980

Bibi at Yokohama. Copyright © Mike Bellamy.

 
Bibi at anchor. Copyright © Mike Bellamy.

Bibi. Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Memories from RSL staff. Page No. [1]
Bibi class data. Page No. [1]