Bibi

Bibi at sea
 
Bibi at sea without deck cargo
 
 
Bibi Taken August 1980

This photo of Bibi taken August 1980. Copyright © Bryan Boyer.

 
At San Lorenzo, Honduras 6 December 1989. Discharging Nissan jeeps.

Bibi. Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Memories from RSL staff. Page No. [1]
Bibi class data. Page No. [1]